Cruzee

 

 

 

Product
A-CR-SH-BK

Cruzee Bike Black
A-CR-SH-BL

Cruzee Bike Blue
A-CR-SH-GD

Cruzee Bike Gold
A-CR-SH-GR

Cruzee Bike Green
A-CR-SH-OG

Cruzee Bike Orange
A-CR-SH-PK

Cruzee Bike Pink
A-CR-SH-PU

Cruzee Bike Purple
A-CR-SH-RD

Cruzee Bike Red
A-CR-SH-SL

Cruzee Bike Silver


WTB - Nano 700C x 40 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0692

WTB - Riddler 700C x 45 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0695

Weldtite Bike Essentials Kit Lube
W6025