NR MiNewt.200 Pcb

Code NRS-070-21838
Description NR MiNewt.200 PcbGU Waffle, Hot Chocolate 16 Pack
GU124322

WTB - Horizon 650C x 47 TCS Road Plus Tyre
WT-W010-0640

WTB - Nano 700C x 40 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0692