661 RESET Full Face Helmet Midnight Black (M) MY18

Code S-7228-05-052
Description 661 RESET Full Face Helmet
Midnight Black (M) MY18
WTB - Nano 700C x 40 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0692

NoTubes, Rim, Sentry Mk3 29er 32H, Black, Disc
NT-RTST90001

WTB - Riddler 700C x 45 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0695